65 PC’ s tegen leerachterstand voor lager onderwijs te Ninove

zondag 26 april 2020

Michel Bellemans

Ninove, 24 april 2020 -Bij het begin van de coronacrisis werden alle lessen opgeschort en kregen de leerlingen thuis, digitale herhalingsoefeningen, filmpjes,… Toen al was vrij snel duidelijk dat niet alle kinderen even vlot werden bereikt. Na de paasvakantie volgde de verplichte preteaching: kinderen vanaf het eerste leerjaar krijgen nieuwe leerstof te verwerken via digitale kanalen. Voor de middelbare scholen werd via Onderwijs Vlaanderen gezocht naar computers voor leerlingen die nog geen toestel hadden.

Het lager onderwijs viel wat dit betreft uit de boot.

De stad Ninove besprak dit probleem met de lagere scholen van de verschillende netten en lanceerde op 10 april een oproep om gebruikte laptops binnen te brengen. Rotary Ninove-Dendervallei zocht op vraag van de sociale dienst van de stad en de dienst onderwijs naar PC’s.

Wij zijn verheugd dat Rotary Ninove-Dendervallei in totaal ca. 65 PC's tegen kansarmoede, dankzij haar netwerk, heeft samengebracht. In het bijzonder danken wij naast onze leden, AIBV (De Vlaams-Brabantse autokeuring), Realdolmen en KBC Ninove.

De toestellen werden door enkele vrijwillige IT-ers volledig ge’refurbished’. Volgende week worden deze toestellen verdeeld onder alle Ninoofse lagere scholen.

Tegen 1 mei zullen alle 147 gezinnen met kinderen die om sociale redenen geen PC hadden, volledig klaar zijn om de preteaching binnen hun klasgroep te volgen dankzij de gift van Rotary en een extra aankoop van chromebook door de stad Ninove.

Zo slagen we erin lokaal en in tijden van coronacrisis ons steentje bij te dragen aan het Rotary focusgebied "basisonderwijs & alfabetisering".

Overdracht PC aan Schepenen stad Ninove

Extra afbeeldingen

Voorzitter en onze Rotary IT'er

65 PC met Win10 - Open office - Adobe